Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2014

such
Hemingway napisał, że człowiek nie jest stworzony do klęski. A przecież i on popełnił samobójstwo.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted fromsomersby somersby viadivi divi
such
7246 a390 400
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viafashionable fashionable
such
1806 2636 400
Reposted fromnutt nutt viasalami salami
such
8456 dc9f 400
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
such
9790 f033 400
Reposted fromkropq kropq viaForestMan ForestMan

March 08 2014

such
4607 d380 400
Reposted bykarolia karolia

March 06 2014

such
5413 2128 400
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadivi divi
such
Puting laughing :D
Reposted fromJoschIsAGeek JoschIsAGeek viadivi divi
such

March 03 2014

such
4976 2200 400
Reposted fromdomitrz domitrz viakarolia karolia
such
6723 1ec8 400
Reposted bykarolia karolia

March 02 2014

such
such
1654 dfb5
Reposted bykarolia karolia

February 26 2014

such
Życie jest pełne cytatów - odparł Wallander. - Zawsze się znajdzie coś, co pasuje.
— Henning Mankell “Mężczyzna, który się uśmiechał”
Reposted fromflesz flesz viastillwaiting stillwaiting
such
3751 0f2b 400
Dante
Reposted frombackground background viainfra-red infra-red
such
9321 de21 400
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viamllescribbler mllescribbler

February 24 2014

such
9257 cfd6 400
Reposted bymondziamonroewiecznamonroesouffranceangexJoeStarostkalajlakochamsiesmiacihujucieknijmioutoflovedontforgotsiknitrusmoreorlessCuukierekaaaddictedcatchbreathoflifeblackatlass
such
9092 072a 400
Reposted bymonroewiecznamonroegainbinkckisbackKurkaWyluzujpatrzpodnogirosewithgunovtzasucznikGantarpatynathisgamehasnonamecapricornusHaniel
such
9057 21e9 400
such
9050 f1d9 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl