Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

0059 fa57 400
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viadice dice
such
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
— tuwim
Reposted fromdidlirnik didlirnik viadice dice

November 30 2014

such
4963 9366 400
Reposted fromlonesome lonesome viawolsza wolsza
such
9575 8fbe 400
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaguniaaaaaa guniaaaaaa
such
such
3729 77ee 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viaguniaaaaaa guniaaaaaa
such
Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak trzeć ser. Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. Możesz klepnąć ją w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu nakarmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze… Zaprawdę powiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.
Reposted fromprecelka precelka viaguniaaaaaa guniaaaaaa

May 19 2014

such
4649 9524 400
Reposted fromkarolia karolia
such
Everybody needs dancing Putin on his soup.
Reposted fromtishka tishka viakarolia karolia
such
Reposted fromzaburz zaburz viakarolia karolia
such
1643 46ee 400
Reposted fromkarolia karolia

May 15 2014

6242 cf7a 400
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viadodomudaleko dodomudaleko

March 19 2014

pics/vegetarian-hunting.jpg
img: embedded image
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaoski oski
such
0003 9052 400
nie może być ;(
such
2813 db35 400
Reposted fromlaters laters viapsychoviolet psychoviolet

March 18 2014

such
Mamy po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.

Najchętniej byśmy umarli.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
such
Prawdziwa kobieta nie jest zła ani dobra, jest k o b i e t ą - to wystarcza, a winni są zawsze tylko i jedynie mężczyźni.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
such
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viainfra-red infra-red
such
4068 f4ae 400
Reposted fromscorpix scorpix viatwice twice
such
4763 565a 400
Reposted frompesy pesy viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl